top of page
Group 1_edited.jpg

Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate. Versiunea 1.1 – Ultima versiune: 3 martie 2024

 

Pentru a accesa resursele și serviciile Nexa.itsm, utilizatorilor li se poate cere să introducă date personale, cum ar fi adresa lor de e-mail, numele, adresa și numărul de telefon. În mod similar, atunci când un utilizator înregistrat se conectează la Site, adresa sa IP este înregistrată.
Informațiile personale despre utilizatorii site-ului sunt strict confidențiale.
Nexa.itsm este responsabil pentru prelucrarea datelor colectate în sensul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. 
Utilizarea site-ului web și/sau completarea formularelor de accesare a resurselor și serviciilor Nexa.itsm de către utilizator implică consimțământul expres și fără rezerve pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal în condițiile stabilite aici, utilizatorii având dreptul de retragere. acordul lor ulterior.

 

SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR
Datele colectate de Nexa.itsm în timpul utilizării site-ului și accesului la resurse sunt prelucrate pentru a permite accesul la resursele distribuite pe site, identificarea utilizatorilor, îmbunătățirea serviciilor și distribuirea conținutului editorial ca precum şi operaţiuni de prospecţiune comercială.

 

FLUX DE DATE
Nexa.itsm folosește datele colectate de la utilizatorii săi doar în scopuri proprii.
Datele pot fi totuși transmise furnizorilor de servicii tehnice pe care Nexa.itsm îi poate apela pentru optimizarea site-ului și a serviciilor, în special, și în mod nelimitativ, pentru găzduirea site-ului în infrastructuri de server partajate, sau pentru utilizarea soluţiilor tehnice pentru distribuirea conţinutului acestuia.
Acolo unde este cazul, informațiile personale privind utilizatorii pot fi eventual accesibile furnizorului, strict în cadrul serviciului prestat, Nexa.itsm obligându-se ca furnizorii și subcontractanții săi să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016. și nu va face nicio utilizare a datelor în afară de prestarea serviciilor tehnice necesare pentru a permite utilizarea resurselor și serviciilor Nexa.itsm.

 

PERIOADA PENTRU CARE SUNT STOCATE DATELE PERSONALE
Atunci când un utilizator furnizează în mod explicit informații de contact pentru a descărca o resursă sau a solicita să fie contactat, colectăm date personale. Datele personale colectate de Nexa.itsm atunci cand un utilizator isi acceseaza resursele sunt pastrate maxim 5 ani de la data colectarii, pentru a continua informarea utilizatorilor cu privire la evolutia serviciilor noastre si la disponibilitatea unui nou continut.

 

SECURITATEA DATELOR COLECTATE
Nexa.itsm se angajează să asigure confidențialitatea datelor colectate, și să implementeze toate măsurile tehnice și organizatorice adaptate pentru a păstra securitatea și integritatea acestora, în special împotriva pierderii accidentale, modificării, distribuției sau accesului neautorizat.
În general, Nexa.itsm se obligă să utilizeze datele colectate cu respectarea strictă a legislației în vigoare, și în special a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016.
Ca atare, Nexa.itsm se obligă să:
•    Găzduirea datelor în Uniunea Europeană;
•    Nu utilizați datele în alte scopuri decât cele specificate aici;
•    Să nu dezvăluie datele către terți, fie ele private sau publice, persoane fizice sau juridice, în afară de furnizorii de servicii tehnice menționați mai sus;
•    Informați utilizatorii cu privire la orice încălcare a securității sau vulnerabilitate care afectează direct sau indirect datele și/sau ar putea duce la dezvăluirea accidentală sau accesul neautorizat la date.

DREPTURILE UTILIZATORULUI
În conformitate cu legea franceză „Informatique et libertés” din 6 ianuarie 1978 și cu Regulamentul (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016, utilizatorii au un drept individual de acces, rectificare, ștergere, limitare, opoziție și portabilitate a date care le privesc.
Aceste drepturi pot fi exercitate prin trimiterea unei cereri scrise la următoarea adresă de e-mail:
contact@global.fr


Utilizatorii au, de asemenea, dreptul de a depune reclamații la CNIL cu privire la exercitarea drepturilor mai sus menționate.

bottom of page